سنگ آذرین چگونه ساخته می شود؟

بر اساس مطالعات انجام شده، هرچه از سطح زمین به سمت داخل زمین می برویم، دما افزایش می یابد؛ به طوری که به ازای هر یک کیلومتر عمق، حدود 30 درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد. این گرما باعث می شود که سنگ ها به ماگما ( مواد مذاب ) تبدیل شوند. این مواد مذاب، طبیعی، داغ، متحرک و سرشار از گاز است.

ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد، نسبت به سنگ های اطراف سبک تر است و به سمت بالا حرکت می کند. این مواد مذاب اگر در داخل زمین باقی بمانند و در همان جا سرد و متبلور شوند، به سنگ های آذرین درونی تبدیل می شوند که نسبتا درشت بلورند و کانی های آنها بدون میکروسکوپ قابل رویت اند. اگر مواد از راه شکستگی ها و شکاف های موجود در سنگ کره به سطح زمین راه پیدا کند، به سنگ های آذرین بیرونی تبدیل میشوند. این سنگ ها ریز بلورند.

 

هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.