قانون جذب: افکارتان زندگیتان را می سازند!

قانون جذب قوی ترین قانون کائنات به شمار می رود . درست همانند با قانون جاذبه ، همواره موثر و در تکاپو است . در همین لحظه هم در زندگی ات نقش خودش را دارد می گذارد . به بیان ساده تر ، قانون جذب می گوید که تو بر هر چه تمرکز داشته باشی ، همان را به سمت زندگی خود جذب می کنی . انرژی و توجه خودت را معطوف هر چیزی بکنی ، همان چیز به سوی خود تو بر می گردد . در نتیجه اگر بر جنبه های خوب و مثبت زندگی خود تمرکز کنی ، موارد خوب و مثبت بیشتری را در زندگی ات جذب می کنی و اگر بر نداشتن و منفی گرایی تمرکز داشته باشی ، در این صورت همین ها را در زندگی ات جذب می کنی . برای خواندن ادامه مطلب بر روی فلش قرمز در بالای مطلب کلیک کنید.

تو زاییده ی افکار روزانه ی خودت هستی . دکتر رابر شوتر .

تو همواره در وضعیت خلق کردن قرار می گیری ، و این روند همیشگی زندگی تو است . تو در هر موقعیتی از روز ، واقعیت خودت را به وجود می آوری . تو با تک تک افکارت ، آینده خود را رقم می زنی ، خواه آگاهانه یا نا آگاهانه باشد . نمی توانی از دست آن فرار کنی و تصمیم بر خلق کردن نداشته باشی ، به این علت که خلقت به هیچ وجه متوقف نمی شود . قانون جذب به هیچ وجه از تو رهایی نمی جوید .

در نتیجه ، صرفا فهم عملکرد این قانون ، کلید موفقیت تو به شمار می رود . اگر خواهان تحول زندگی خود هستی و می خواهی خودت را برای خلق آینده ای مطلوب قدرتمند کنی ، پس بایستی از نقشی که در قانون جذب ایفا می کنی ، با خبر باشی و آن را درک کنی .

این که اجازه دهی زندگی هر بلایی سر تو بیاورد ، نشانه ی بی مسئولیتی است . خلق روز های عمرت ، حقی است که از سوی خود به تو اعطا شده است . رامنا

 

نحوه عملکرد قانون جذب
عملکرد قانون جذب به این شکل است : چیز های مشابه هم دیگر را جذب می کنند . اگر احساس ذوق و شوق ، سر حالی ، شور و شر ، شادی و لذت ، قدردانی و وفور نعمت در سر داری ، این افکار به معنای ساطع کردن انرژی های مثبت است . از سویی ، اگر احساس ملامت ، ناراحتی ، تشویش ، عصبانیت ، دلخوری و غم و غصه در سر داری ، انرژی های منفی از سوی تو به سمت کائنات می روند . کائنات توسط قانون جذب ، مشتاقانه در برابر هر دو نوع ارتعاش از خود عکس العمل نشان می دهد . کائنات مشخص نمی کند که کدام یک به نفع تو است و صرفا در برابر انرژی که تو به وجود می آوری ، از خود واکنش نشان می دهد و حد زیادی از همان انرژی به سمت خودت بر می گردد . تو هر آن چه را در طبق اخلاص بگذاری ، همان را دریافت خواهی کرد . در هر آن دارای هر اندیشه و احساسی که باشی ، به معنای این است که خواهان میزان زیادی از همان احساس هستی .

از این نظر که ارتعاشات انرژی تو ، باعث جذب انرژی هم فرکانس به سوی خودت می شود ، بایستی اطمینان داشته باشی که به صورت پیوسته انرژی ، افکار و احساساتی را ساطع می کنی با هر آن چه خواهان بودن ، انجام دادن یا تجربه ی آن هستی . هماهنگ باشد . فرکانس های انرژی تو بایستی با هر آن چه خواهان آن هستی در حیاتت جذب شود ، هم طنین باشد . اگر خواسته های تو جذب عشق و لذت است ، پس فرکانس های ارتعاشی عشق و لذت همان هایی است که در دل خواهان خلق آن هستی .

 

تفسیر علمی قانون جذب
این طور به این قضیه بنگر – این مورد بسیار مشابه با انتقال و دریافت امواج رادیویی است . فرکانس تو باید با فرکانس هر آن چه در دل خواهان دریافت آن هستی ، یک جور باشد . تو نمی توانی طول موج ۹۸/۸ را بر روی شبکه ی رادیویی اف ام گوش کنی . امکان رخ دادن این قضیه وجود ندارد . انرژی تو بایستی با فرکانس انرژی فرستنده جور و همخوانی داشته باشد . در نتیجه ، به منظور این که انرژی مثبت به سمت خودت جذب کنی ، بایستی ارتعاش تو با فرکانس هماهنگ باشد . یک نمونه خوب دیگر دیاپازون است . زمانی که به دیاپازون ضربه وارد می کنی ، آن را به منظور فرستادن آوا یا فرکانس ویژه ای فعال می کنی . حالا ، در اتاقی انباشته از دیاپازون ، تنها دیاپازون هایی که با فرکانس یکسان هماهنگ هستند ارتعاش را آغاز می کنند . آن ها به صورت خودکار با فرکانسی نظیر خودشان ارتباط بر قرار می کنند و از خود واکنش نشان می دهند . بنابراین نتیجه ای که می شود گرفت این است که تو بایستی خودت را با فرکانس هر آن چه دلت خواهان جذب آن است ، هماهنگ کنی تا شاهد صورت گرفتن طنین افکنی آن باشی . به منظور خلق آینده ای مثبت ، بایستی انرژی ، افکار و احساسات خود را در بٌردی مثبت حفظ کنی .

 

تو قادر به این هستی که مدیریت افکار و احساساتت را فرا بگیری و در عوض واکنش نشان دادن در مقابل اوضاع زندگی خود ، ارتعاش مشابه اوضاع آرمانی ات را به وجود آوری . خیلی از ما افراد صرفا به شکل خودکار و بدون آگاهی در مقابل اوضاع و اتفاقات اطراف از خود واکنش بروز می دهیم . شاید تو در حال تجربه ی روز سختی باشی ، لاستیک اتومبیلت پنچر شده یا شاید هم فردی به صورت غیر منصفانه با تو برخورد کرده است . به بیانی ، تو با افکار و احساسات خودت ، در مقابل این موقعیت ها واکنش منفی نشان می دهی . تو خشمگین ، سر خورده و ناراحت می شوی . در این مورد ، به جای واکنش آگاهانه ، نا آگاهانه در برابر موقعیت مذکور واکنش نشان می دهی و با افکار و احساسات منفی گرایانه ای که در ذهن می پروانی ، مقدار بیشتری از تجارب منفی را به کائنات سفارش می دهی . به منظور ایجاد نتایج مثبت بیشتر ، بایستی واکنش آگاهانه را به شکلی متفاوت و مثبت تر یاد بگیری .

 

خبر خوش این است که به دنبال فهم قانون جذب و نحوه ی عملکرد آن ، تو قادر به این خواهی بود که به صورت آگاهانه و عمدی زندگی بهتری را آغاز و به وجود آوری . می توانی واکنشی گوناگون در مقابل وضعیت های رخ داده در طول روز ، مورد گزینش قرار دهی . می توانی به شیوه یا متفاوت فکر کنی و تصمیم بگیری . می توانی اندیشیدن در مورد آن چه در زندگی ات بیشتر از همه خواهان آن هستی ، و تمرکز بر آن را مورد گزینش قرار دهی . می توانی تجربه ی بیشتری از هر آن چه باعث بهتر شدن حال و هوای تو می شود ، انتخاب کنی . تو به وسیله ی مدیریت اندیشه ها و احساسات قادر به این هستی که به شکل آگاهانه در به وجود آوردن آینده ای که می خواهی ، تصمیم گیری کنی .

 

شما میتوانید برای فهم بیشتر این موضوع از کتاب ها و وبسایت هایی همچونabasmanesh.com استفاده کنید.

 

منبع: kelideservat.com