عکس العمل غیر منطقی چیست؟

این نوع عکس العمل یا پرخاشگری کلامی، بدنی یا آسیب زدن به خود یا دیگران همراه است و موجب ایجاد حس ناخوشایند در خود یا طرف مقابل می گردد و ممکن است که طرف مقابل را آماده درگیری کند.

پرخاشگری که در عصبانیت در حال انفجار یا همان خشم دیده میشود، دو نوع است:

1- پرخاشگری کلامی: تهدید، توهین، داد و فریاد، فحاشی، شوخی های توهین امیز، تمسخر، تحقیر، متلک گفتن، بددهنی یا دیگران را با اسم بد صدا زدن نمونه هایی از پرخاشگری کلامی هستند. پرخاشگری کلامی ار هر نوع که باشد، رفتار ناپسند است و می نواند درگیری بین افراد را بیشتر کند.

2- پرخاشگری فیزیکی: هل دادن، کوبیدن در، مشت زدن، سیلی زدن، خرد کردن اشیاء، لگد زدن یا استفاده از وسیله های مختلف برای حمله به دیگری، نمونه هایی از پرخاشپری فیزیکی اند. بسیاری از پرونده هایی که افراد در کلانتری یا در دادگاه دارند، به دلیل عصبانیت افسار گسیخته افراد یا ضعف یک فرد در بیان احساسات خود به صورت سازنده و منطقی بوده است.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.