تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی

رسان های ارتباط جمعی در همه کشور ها، به مردم اخبار و اطلاعات می دهند و برنامه های نیز برای تفریح و سرگرمی آنها طراحی و تهیه میکنند. امروزه صاحب نظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تاثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث میکنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه خاصی فکر کنند یا وقایع را همانطور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه ها روی باور ها و افکار و رفتار انسان اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند.

صاحب نظران دربراه اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی مطالبی را بیان کرده اند:

بعضی از ان ها می گویند امروزه بخش زیادی از وقت مردم جهان صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از اینترنت می شود. در اغلب فیلم ها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته می شود. در این فیلم ها کمتر انسان انسان ها در حال حل کردن مسائل به طور صلح آمیز نشان می دهند. بسیاری از افراد به خصوص نوجوانان ممکن است تحت تاثیر این صحنه ها قرار بگیرند و در آینده، در زندگی روش های خشونت آمیز را به کار ببرند، همچنین برخی از پایگاه ها ی اینترنتی ممکن است، بی بند و باری های اخلاقی را در کاربران ترویج کنند و از این طریق بر فرهنگ جامعه اثر منفی بگذارند.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.