6 راهکار برای مثبت اندیش بود!

 

مثبت اندیشی هم مثل هرکار ذهنی دیگری یک کار تمرینی است و با تمرین مداوم و به مرور زمان حاصل میشود:

 

1- هر فکری که حس بدی را به شما می دهد را از خودتان دور کنید.

 

2- همیشه سعی کنید نیمه پر لیوان را ببینید و فقط به خرابی ها فکر نکنید.

 

3- به به جاهایی که از آنجا خاطرات خوبی دارید بروید و به اهداف شیرین زندگی فکر کنید.

 

4- خاطرات و اتفاقات بد را از ذهنتان حذف کنید و بیرون بریزید.

 

5- هنگامی که عصبی هستید یا نگران، به چیز های خوب زندگیتان فکر کنید.

 

6- وقتی در کاری شکست می خورید بیشتر به جای اینکه حودتان را سرزنش کنید به علت شکست فکر کنید و آن نقطه ضعف را از بین ببرید، این کار حس خوبی به شما می دهد.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.