مراحل یک تصمیم گیری منطقی

برای یک تصمیم گیری منطقی و پرهیز از شک و تردید و دودلی، شما باید گام های زیر را بردارید تا بتوانید به یک نتیجه روشن و تصمیم گیری درست برسید:

1- جمع آوری اطلاعات: درباره موضوع یا مسئله مورد نظر اطلاعات لازم را از افراد و یا منابع مختلف جمع آوری کنید. این مرحله بسیار مهم است. تصور کنید؛ فردی می خواهد بین دو رشته تحصیلی یکی را انتخاب کند. این فرد باید درباره هر رشته و آینده آن تحقیق کند. مشورت کردن با دیگران راه دیگری در جمع آوری اطلاعات است.

 

2- توجه به همه جوانب: در این مرحله، اطلاعات جمع آوری شده، دسته بندی و تجزیه و تحلیل می شود. در صورتی که فردی در تجزیه و تحلیل خود ناتوان باشد، می تواند از دیگران کمک بگیرد.

 

3- توجه به پیامد هر انتخاب: هر انتخابی پیامد هایی به دنبال دارد. پیامد ها ممکن است که مثبت یا منفی باشند. برخی از پیامد ها کوتاه مدت و گذرا و برخی دیگر بلند مدت اند. توجه به پیامد ها موجب می شود که شما بهتر تصمیم بگیرید.

 

4-توجه به پیامد هر انتخاب: زمانی که احساس کردید، جنبه های مثبت یک انتخاب بر جنبه های منفی آن غلبه دارد، آنگاه بهترین گزینه را انتخاب و بعد تصمیم گیری کنید.

 

5- برنامه عمل را تهیه و آن را به اجرا بگذارید: انتخاب بهترین گزینه پایان کار نیست؛ زیرا تصمیم گیری تنها یک فکر و عقیده است که شما در سر دارید. شما باید گام هایی را بردارید که انتخاب شما وارد مرحله عمل شود.

 

6- ارزیابی تصمیم و فرایند: بعد از اینکه تصمیم شما وارد مرحله عمل شد، کار خود را ارزیابی کنید. آیا شما به اهداف مورد نظر رسیدید؟ آیا مواردی بوده است که شما آن را به حساب نیاوردید؟ آیا پیامد را به درستی تشخیص دادید؟ آیا نتیجه تصمیم رضایت بخش بوده است، یا خیر؟

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.