روش های مختلف افراد در تصمیم گیری

 

هر یک از ما به شیوه های مختلفی تصمیم می گیریم. نوع تصمیم گیری ما بر سرنوشت ما هم تاثیر دارد. به همین علت در نوع تصمیم گیری باید دقت کنیم. تصمیم گیری انواع مختلفی دارد:

1- تصمیم گیری احساسی : در این نوع تصمیم گیری، فرد بر اساس احساسات و علایق خود تصمیم گیری می کند و درباره عواقب تصمیم خود کمتر فکر می کند. تجربه نشان می دهد که تصمیم گیری های احساسی اغلب پیامد خوبی ندارند.

 

2- تصمیم گیری آنی: در این نوع از تصمیم گیری فرد در یک لحظه و بدون تفکر تصمیم میگیرد. این نوع تصمیم گیری ها نیز معمولا پیامد های منفی به دنبال دارد.

 

3- واگذاری تصمیم گیری به دیگران: افرادی هستند که در تصمیم گیری ناتوان اند. این افراد همواره به کسی نیاز دارند تا برای آنان تصمیم بگیرد. آن ها از مسئولیت پذیری می ترسند و می خواهند در صورت شکست، مشکل پیش آمده را به گردن دیگران بیندازند.

 

4- تصمیم گیری منطقی: در این نوع تصمیم گیری بر اساس جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف، بررسی نقاط قوت و ضعف راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل بر اساس معیار های عاقلانه صورت می گیرد. تصمیم گیری منطقی بهترین نوع تصمیم گیری است.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.