نکات مهم در تصمیم گیری ها

 

 تصمیم گیری های بزرگ پیامد های خوب یا بدی دارند. اگر ما با فرایند تصمیم گیری درست آشنا شویم، تصمیم گیری کار چندان دشواری نخواهد بود.

+ اگر پیامد یک تصمیم مثبت باشد و به بهتر شدن زندگی ما کمک کند، در این صورت، تصمیم ما درست بوده یا انتخاب ما خوب بوده است.

+ اگر پیامد یک تصمیم منفی باشد وبه بدتر شدن زندگی ما منجر شود، در این صورت تصمیم ما نادرست بوده و یا انتخاب ما بد بوده است.

 

تصمیم گیری به شما قدرت انتخاب می دهد و این فرصت را به شما می دهد تا بتوانید مسیر زندگی خود را در جهت درست هدایت کنید. با تصمیم گیری درست، شما به خودتان و دیگران نشان می دهید که فردی مستقل هستید و مسئولیت کارهای خود را نیز پذیرفته اید.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.