سخنان زیبای چگوارا

1- به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتناه باشید. آنها به همانجا تعلق دارند درست پشت سرتان. چگوارا

2- به احترام ازادی یک دقیقه سکوت کردیم، اما خوابمان برد. چگوارا

3- شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد. چگوارا

4- خودت باش کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد دنیا کارخانه مجسمه سازی نیست. چگوارا

5- گنجشکی که از مترسک بترسد، از گرسنگی میمیرد. چگوارا

6- عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان شام یک شب پادشاه نباشد. چگوارا

7- امید به آینده، اندوه را میشوید. چگوارا

8- مردمان برای آزادی شهر تابوت ساختند و برای عشق مرز، غافل از اینکه نه آزدی در تابوت جا میگیرد و نه عشق مرز میشناسد. چگوارا

9- دستم بوی گل میداد به جرم چیدن گل محکومم کردند غافل از اینکه شاید گلی کاشته باشم!!!. چگوارا


  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفی) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.