سخنان زیبای ابو علی سینا

 

1- هرکس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج است. ابو علی سینا

 

2- کسی که به تمرینات بدنی می پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است. ابو علی سینا

 

3- هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست. ابو علی سینا

 

4- اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند. ابو علی سینا

 

              برای خواندن ادامه این مطلب بر روی فلش قرمز در بالای مطلب کلیک کنید.

5- نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. ابو علی سینا

 

6- موسیقی صدای خداست. ابو علی سینا

 

7- اگر میدانستید که یک محکوم به اعدام به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روز هایی که با غم سپری می کنید، را می دانستید. ابو علی سینا

 

8- چیزی که دانش می آراید، راستی است. ابو علی سینا

 

9- تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود. ابو علی سینا

 

10- هرکه دنیا خواهد، دانش آموزد و هرکه آخرت خواهد در عمل بکوشد. ابو علی سینا

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.