سخنان زیبای کوروش بزرگ

 

 1- کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به دنبال می آید. کوروش بزرگ

 

2- دستانی که کمک می کنند پاک تر از دستانی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش بزرگ

 

3- افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. کوروش بزرگ

 

4- وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید. کوروش بزرگ

 

5-همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند. کوروش بزرگ

 برای خواندن ادامه این مطلب بر روی فلش قرمز در بالای مطلب کلیک کنید.

6- وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما. کوروش بزرگ

 

7- اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود محبت کنید. کوروش بزرگ

 

8- آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است. کوروش بزرگ

 

9-اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید. کوروش بزرگ

 

10- کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کار های کوچکتر تقسیم کنیم. کوروش بزرگ

 

11- انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. کوروش بزرگ

 

12- عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید. کوروش بزرگ

 

13- آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که از از خاک درآورده باشد. کوروش بزرگ

 

14- دشوار ترین قدم، همان قدم اول است. کوروش بزرگ

 

15- عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه بر افروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند. کوروش بزرگ

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.