کشف قاره آمریکا

 

قاره آمریکا تا اواخر قرن پانزدهم میلادی، ناشناخته بود. در آن زمان، یک دریانورد و تاجر ایتالیایی به نام کریستف کلمب از سوی دربار پادشاهی اسپانیا کوشید، راه کوتاه تری یرای رسیدن به هند و ثروت های آن بیابد. در آن زمان، دسترسی به شبه قاره هند، از آرزوهای بزرگ دولت های اروپایی بود. او آب های اقیانوس اطلس را با کشتی پیمود و به سواحل قاره آمریکا رسید، اما فکر کرد که به هند رسیده است. به همین سبب بومیانی را که در آنجا زندگی می کردند، هندی نامید.

پنج سال بعد، یک کاشف و نقشه نگار ایتالیایی به نام آمریکو وسپوس، به قاره آمریکا رسید و متوجه شد که به قاره جدیدی دست یافته است. به همین سبب این قاره نو یافته را به نام او ( آمریکا ) نامیدند.

 

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.