مهم ترین مهارت های سخن گفتن

 

مهم ترین مهارت های سخن گفتن عبارت اند از :

1- اظهارات فرد از روی تفکر باشد، سخنانی که از روی بی فکری بیان شود، اعتیاد و ارزش فرد را پایین می آورد.

2- از سریع حرف زدن یا آهسته حرف زدن پرهیز شود.

3- از کلماتی استفاده شود که برای شنونده قابل درک باشد.

4- از بیان جمله های پیچیده و طولانی پرهیز شود.

5-هنگام صحبت کردن ، از لبخند، ضرب المثل و جملات موثر استفاده شود.

6-از تکرار کلمات پرهیز شود.

7- باید اجازه داده شود که طرف مقابل هم نظرات خود را ارائه کند و سعی شود که گفت و گو با این شیوه ادامه پیدا کند.

8- سخنان مفید و سازنده بر زبان جاری شود.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.