داستان هجوم مغولان به ایران

 مغولان در زمان خوارزمشاهیان به ایران هجوم آوردند. در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از شهر های ایران آمده بودند، به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند. چنگیزخان این موضوع را بهانه قرار داد و با لشکری عظیم به ایران هجوم آورد (616 ق ). سلطان محمد به مقابله شتافت، اما در همان نبرد اول با سپاه مغول، چنان دچار بیم و هراس شد که از شهر فرار کرد. فرار او، روحیه سپاهیان و مردم را ضعبف کرد. لشکریان مغول به چند گروه تقسیم شدند و به تعداد زیادی از شهرها و آبادی های ایران یورش بردند. هرجا که مقاومتی صورت می گرفت، ساکنان آنجا به طرز بیرحمانه ای قتل عام می شدند.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.