تست میزان استرس

با نگاه کردن به این تصویر میزان استرس خود را بسنجید.

هرچه این تصویر از نگاه شما آرام تر بچرخد شما آرام ترهستید و استرس کمتری دارید و اگر سریع بچرخد یعنی شما استرس زیادی دارید و عصبانی تر هستید.

هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفی) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست