مقاومت الکتریکی یعنی چه؟

آیا تا کنون به حرکت دانش آموزان در حیاط مدرسه یا حرکت افراد در خیابان یا بازار شلوغ توجه کرده اید؟ آیا برای شما پیش آمده است که عجله داشته باشید و مجبور شوید از مکانی پر رفت و آمد عبور کنید؟ در این گونه موارد وجود افراد دیگر سبب کاهش سرعت و انرژی شما می شود و در مقابل حرکت شما نوعی مقاومت وجود دارد که سرعت و انرژی شما را کاهش می دهد. در یک مدار الکتریکی نیز وقتی کلید را می بندیم، باتری یا مولد به الکترون های آزاد انرژی می دهد تا در مدار حرکت کنند و جریان الکتریکی به وجود آید. وقتی جریان الکتریکی از یک رسانا مانند رشته درون لامپ، پلوپز، کتری برقی و....می گذرد، الکترون ها با اتم های رسانا که در حال نوسان اند، برخورد می کنند و انرژی دریافت شده از مولد یا باتری را از دست می دهند. این موضوع سبب گرم شدن رسانا ( رشته درون لامپ، رشته درون اتو و...) می شود. حرکت بار های الکتریکی به نوعی مشابه حرکت شما در خیابان یا بازار شلوغ است.در واقع الکترون ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه رو هستند. اصطلاحا می گوییم: رسانا دارای مقاومت الکتریکی است.هر رسانای الکتریکی مقاومتی در برابر جریان الکتریکی از خود نشان می دهد. مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است. مقاومت الکتریکی را با نماد " R " نشان می دهیم. یکای مقاومت الکتریکی به افتخار جرج سیمون اُهم، دانشمند آلمانی اهم نامگذاری شده است. مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی بنام اهم متر اندازه گیری می کنند.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.