قلعه الموت کجاست؟

قلعه الموت در بلندی های رشته کوه البرز، در مجاورت روستای گازرخان در استان قزوین قرار دارد. این قلعه به ( دژ حسن صباح ) معروف است و از شاهکار های معماری بوده است زیرا اهمیت نظامی داشته و بناها و دیوار آن طوری ساخته شده که نفوظ به داخل آن بسیار مشکل بود. در دوره سلجوقیان، مذهب اسماعیلیه در ایران رواج یافت. اسماعیلیان از فرقه های شیعه بودند که بعد از امام جعفر صادق (ع) به امامت پسرش اسماعیل اعتقاد داشتند. در آن دوراسماعیلیان به رهبری ( حسن صباح ) در قلعه های کوهستانی مانند قلعه الموت مستقر بودند و با حکومت سلجوقی که آن را حکومتی ظالم می دانستند، مبارزه می کردند. سلجوقیان بار ها علیه آن ها لشکرکشی کردند اما نتوانستند تمامی قلعه های آنها را فتح کنند. این قلعه بعد ها در زمان هلاکوخان مغول به آتش کشیده شد.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.