غزنویان چه کسانی بودند؟

غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین ( غزنه ) آغاز کردند به این نام مشهور شدند. هنگامی که حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمود غزنوی به پیشوانه سپاه نیرومند خود در اغلب جنگ ها، پیروزی هایی بدست آورد و قلمرو غزنویان را تا ری در مرکز ایران گسترش داد. برای خواندن ادامه این مطلب بر روی فلش قرمز در بالای مطلب کیلک کنید.

سلطان محمود غزنوی چندین بار به هندوستان لشکر کشی کرد و به همین سبب در تاریخ شهرت یافت. اگر چه این لشکر کشی ها به بهانه رواج اسلام صورت می گرفت اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت. وی در این لشکر کشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروت و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفه پیشکش کرد.

پس از سلطان محمود، پسرش سلطان محمود حکومت را به دست گرفت. اگر چه، سلطان محمود فرمانروایی بی باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید. قدرت و حکومت غزنویان بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان و سامانیان و آل بویه در بین توده ای از مردم داشتند، بی بهره بودند. رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی  دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.