خصوصیات دوران بلوغ و نوجوانی

 

برخی از خصوصیاتی که در دوره بلوغ و نوجوانی، در افراد ظهور می کند:

 

1- شک و تردید: نوجوان گاه با شک و تردید نسبت به دانسته ها و آموخته های قبلی خود نگاه می کند. می خواهد تحقیق کند و حقیقت را خودش کشف کند.

2- هویت جویی: نوجوان می خواهد خودش را بشناسد. بداند کیست؟ چه جایگاهی دارد؟ هدفش در زندگی چیست؟ و به کدام سمت باید حرکت کند؟......

3- هیجان طلبی و میل به تجربه کردن: نوجوان سرشار از انرژی و هیجانات مختلف است و دوست دارد که با پدیده های تازه، آشنا شود و آنها را تجربه کند.

4- استقلال طلبی: نوجوان دوست دارد وابستگی اش را به دیگران کم کند، می خواهد خودش تصمیم گیری، انتخاب و در مورد مسائل اظهار نظر کند.

5- حساس شدن نسبت به خود: نوجوان توجه و حساسیت بیشتری به ظاهر خود پیدا می کند. او دوست دارد که مورد قبول و تایید همسالانش قرار بگیرد.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.