داستان قیام سربداران

هم زمان با فروپاشی حکومت ایلخانان مغول، بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی، خشم و نارضایتی مردم را بر انگیخت و موجب بروز قیام های مردمی در گوشه و کنار ایران شد. یکی از مهم ترین این قیام ها، قیام سربداران بود که از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد. مردم سبزوار در آن زمان بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری، آماده مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند.

ساکنان روستای باشتین که از زیاده خواهی و گستاخی ماموران حاکم مغولی خراسان به ستوه آمده بودند، به پا خواستند و ماموران مغول را مجازات کردند. آنان سپس با شعار ( سر بدار می دهیم، تن به ذلت نمی دهیم ) سپاه حاکم مغول را در آن ولایت شکست دادند. قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار، حکومت خود را تاسیس کردند. آنان با پیروزی بر سرداران و حاکمان مغول در خراسان، قلمرو خود را به مناطق همجوار گسترش دادند. حکومت سربداران، پشتیبان مذهب شیعه بودند. این حکومت پس از یورش تیمور به ایران از بین رفت.

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.