راه های کنترل خشم دیگران

 

وقتی دیگری از دست ما عصبانی است:

 

1- به آرامی از او سوال کنیم چرا از دست ما عصبانی است علت چیست؟

 

2- به حرف های طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرف های او را قطع نکنیم.

 

3- اگر اشتباهی مرتکب نشده ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذر خواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.

 

4- اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فورا صحنه را ترک کنیم و از دیگران کمک بخواهیم.

 

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.