راه های کنترل خشم خود

 

1- به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنیم.

 

2- نفس های عمیق بکشیم و از یک تا ده بشماریم.

 

3- با رعایت سه قاعده ( نباید به خودم صدمه بزنم، نباید به دیگران صدمه بزنم، نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم ) علت عصبانیت خود را مودبانه و آرام بیان کنیم.

 

4- اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

 

5-برای آرام کردن خود از گفت و گو و مشورت با بزرگتر ها کمک بگیریم.

 

 

  هرگونه کپی برداری از این متن بدون ذکر منبع( مجله اینترنتی خورشید زندگی -بنیامین یوسفیkhorshidlife.blog.ir) از نظر مالکیت معنوی و قانونی مجاز نیست.